WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

3 maja 1791 r.

[ 2017-04-28 ]
3 maja 1791 r. to dla Polaków szczególna data. Dzień ostatniej nadziei na ocalenie rozpadającej sięRzeczpospolitej Obojga Narodów. Nadziei zniweczonej rok później, gdy wielu współautorów Konstytucji podpisało akces do konfederacji targowickiej. W ten sposób pohańbiono ten znamienny dokument, nim na dobre atrament na nim wyschnął.
To historyczne wspomnienie powinno być nam bliskie także dzisiaj, gdy rocznicę Konstytucji 3 Maja obchodzimy w dniach oddzielających 2 kwietnia - gdy Zgromadzenie Narodowe przyjęło obecnie obowiązującą Konstytucja RP - od 25 maja 1997 r., gdy większość głosujących Polaków w referendum poparło ustawę zasadniczą. Ustawę, będącą wyrazem obywatelskiej mądrości i politycznej odpowiedzialności.
Wierni tym, którzy przez dziesięciolecia i wieki stawali w obronie Konstytucji, także dziś powinniśmy chronić to, za czym Naród Polski opowiedział się przed 20 laty.       
 
Z wyrazami szacunku dla Konstytucyjnego Dzieła minionych i obecnych pokoleń