WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

[ 2017-04-28 ]
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

Biuro Prognoz Hydrologicznych

ul.Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań
tel.: (061) 84-95-145
fax.: (061) 84-95-141
e-mail: proghydro.poznan@imgw.pl
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl


INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W POZNANIU
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH ostrzega:

Data i godzina wydania: 28.04.2017 - godz. 08:59
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Poznań

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.04.2017 do godz. 10:00 dnia 30.04.2017
Obszar: górna Warta i zlewnia Widawki (łódzkie)
Przebieg: W związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższej doby na górnej Warcie i w zlewni Widawki przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanu alarmowego w Bobrach (Warta) oraz stanów ostrzegawczych w Rogóźnie (Widawka) i w Łasku (Grabia).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Paweł Terlecki


Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone
wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB.

 


Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres proghydro.poznan@imgw.pl


 


INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Oddział w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań
Sekretariat: (+48) 61-849-51-61, Dyrektor Oddziału tel.: (+48) 61-849-51-60, fax: (+48) 61-849-51-62, e-mail: Sekretariat.Poznan@imgw.pl
Regon: 000080507-00111, NIP: 525-000-88-09