WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Benefis Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” w Pątnowie

[ 2017-04-26 ]
Dziesięciolecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki”, odbyło się 23 kwietnia 2017 r.  o godz. 16.00 w Sołeckim Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji w Dzietrznikach. Na tą uroczystość, upamiętniającą powstanie formacji orkiestra pod kierunkiem p. Bogdana Krzaka przygotowała wiele utworów prezentujących dotychczasowy dorobek artystyczny zespołu. W uroczystości jubileuszu orkiestry „Ogniki” wzięli udział: Starosta Powiatu Wieluńskiego Andrzej Stępień, radny Sejmiku Łódzkiego Andrzej Chowis, Wójt  Gminy Pątnów Jacek Olczyk, założyciel orkiestry Grzegorz Smugowski, radna Powiatu Wieluńskiego Alina Błach, przewodniczący Rady Gminy Pątnów Maciej Nowak, radni Gminy Pątnów, kierownicy jednostek samorządowych    w Pątnowie, dyrektorzy ZSS Gminy Pątnów, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych Daniela Szczepaniak, sołtysi Gminy Pątnów, przewodniczące KGW w Gminie Pątnów, prezesi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Pątnów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze. 
Początki powstania formacji przypadają na 17.02.2007 r. kiedy to kapelmistrz Bogdan Krzak rozpoczął naukę gry na instrumentach z 30-ma osobami były to dzieci i młodzież szkolna. Filarem orkiestry są jej członkowie od najmłodszych po dorosłych już dzisiaj ludzi. Inicjatorem powstania orkiestry w gminie był ówczesny wójt Grzegorz Smugowski. Obecny wójt Jacek Olczyk wspiera działalność orkiestry oraz stwarza szanse dla dalszego jej rozwoju. Dzięki temu Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki” rozsławia Gminę Pątnów.  Od samego początku „Ogniki” działają przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie.
Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Ogniki” najczęściej można usłyszeć podczas różnych świąt kościelnych, festynów. Biorą udział w przeglądach powiatowych, wojewódzkich. Uświetniają różne obchody rocznicowe i wiele innych imprez, które odbywają się na terenie naszej gminy, powiatu i poza jej granicami. Orkiestra nagrała dwie płyty CD z popularnymi utworami na instrumenty dęte. Od lat cieszy się nieustanną popularnością wśród mieszkańców gminy Pątnów i całego powiatu wieluńskiego.
Podczas koncertu „Ogników” brzmienie orkiestry zafascynowało wszystkich na widowni, młodzi muzycy idealnie współpracowali ze sobą, zachwycało czyste, zgodne współbrzmienie instrumentów, tworzące miłą dla ucha harmonię. Jubileusz 10-lecia orkiestry uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Zajączki Pierwsze, a także występ Sandry Stochmiałek.                                                                                                                  
Nie zabrakło torta z symboliczną dziesiątką, życzeń, podziękowań, kwiatów, pamiątkowych medali: dla kapelmistrza p. Bogdana Krzaka, założyciela orkiestry p. Grzegorza Smugowskiego, Wójta Gminy Pątnów p. Jacka Olczyka oraz wszystkich członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” w Pątnowie. Jubileusz odbył się w miłej, muzycznej atmosferze, można było naszych muzyków obejrzeć na przygotowanej wystawie zdjęciowej, pokazie multimedialnym i specjalnie na tę uroczystość wydanym folderze do, którego tekst napisała p. Natalia Krzak, a redaktorem jest Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.                                                                                     
Życzymy sukcesów w muzykowaniu dla p. Bogdana Krzaka i wszystkich członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” w Pątnowie.
Tekst i zdjęcia: Krystyna Smugowska
Galeria zdjęć: