WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami „Strategii Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015 – 2022”

[ 2017-04-12 ]
OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji z mieszkańcami „Strategii Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015 – 2022”

Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2003 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pątnów, Wójt Gminy Pątnów zaprasza na spotkanie w sprawie konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015 – 2022”, które odbędzie się 24.04.2017 r. o godz. 16.00 w Sali Ślubów (pok. 109) w budynku Urzędu Gminy Pątnów.

W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin spotkania na godz. 16.10.