WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów przeznaczonych do oddania w najem

[ 2017-04-10 ]

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW SR1W/00044888/5
nr ewid. 515/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu: 52,37 m2

3.

Opis nieruchomości

W skład powierzchni przeznaczonej do najmu wchodzą: gabinet stomatologiczny, zaplecze oraz części wspólne tj. komunikacja z poczekalnią, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek oraz wc. 

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działalność stomatologiczna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia podpisania umowy

6.

Okres najmu

3 lata

7.

Wysokość opłat z tytuły najmu

15,15 zł /m2
opłaty dodatkowe: opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, opłata za c.o., podatek od nieruchomości

8.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

9.

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny do 10 każdego miesiąca