WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce grypy ptaków

[ 2017-04-10 ]
Szanowni Państwo
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).
Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.
Informuję również, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

Z wyrazami szacunku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu
z up.
lek. wet. Andrzej Derkowski
z-ca PLW w Wieluniu

Pliki do pobrania: