WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami projektu Statutu Gminy Pątnów

[ 2017-03-28 ]
Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2003 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pątnów, Wójt Gminy Pątnów zaprasza na spotkanie w sprawie konsultacji projektu Statutu Gminy Pątnów, które odbędzie się 03.04.2017 r. o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej im. Wincentego Witosa w budynku Urzędu Gminy Pątnów.
W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin spotkania na godz. 15.40.
Pliki do pobrania: