WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2017 roku

[ 2017-03-23 ]
Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Proponujemy wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
• w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
• w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
• w Jedlcu – terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).
Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:
• w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2002–2010) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
• których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
• samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.
Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:
• jadące po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
• jadące po raz pierwszy,
• które odbyły rehabilitację w poprzednich latach i mają orzeczenie o niepełnosprawności
Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 28 kwietnia br.
Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekuno-wie prawni dzieci.
Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Pliki do pobrania: