WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PĄTNÓW

[ 2017-03-13 ]

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ  ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PĄTNÓW

              Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817, 1948) Wójt Gminy Pątnów podaje  do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 6 lutego 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Pątnów”

 

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Uczniowski Klub Sportowy „ZAŁĘCZAK”

Załęcze Małe 35

98-335 Pątnów

9.157,50 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „JURAJCZYK” przy ZSS im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach

Dzietrzniki 105

98-335 Pątnów

3.802,50 zł

3.

Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie

Pątnów 92G

98-335 Pątnów

17.000,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER”

Pątnów 105

98-335 Pątnów

5.040,00 zł


Pliki do pobrania: