WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

[ 2017-01-17 ]
Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Wpłat należy dokonywać w kasie i na konto Urzędu Gminy Pątnów - nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020  z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.
Pliki do pobrania: