WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

[ 2018-07-12 ]

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Pątnów informuje, że w 2018 roku obowiązują następujące terminy składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym:                         
* w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
*
w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr zakupionego oleju.
Limit roczny wynosi 86 litrów oleju na 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:                                                   
3–28 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1–31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- gotówką w kasie urzędu gminy, lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Pątnów (pokój nr 007) w godzinach pracy urzędu.
Pliki do pobrania: