WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie

[ 2016-12-15 ]
Zadanie pn. Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
 
www.zainwestujwekologie.pl

Wartość ogólna zadania: 896 569,62 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- pożyczka w kwocie 231.365,00 zł
- dotacja do wysokości 231.365,00 zł

Opis zakresu projektu:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku gimnazjum i sali gimnastycznej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i piwnicy w gruncie budynku szkoły podstawowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i piwnicy w gruncie budynku gimnazjum oraz cokołu sali gimnastycznej,
- ocieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej,
- ocieplenie stropu poddasza budynku szkoły podstawowej,
- ocieplenie stropodachu budynku gimnazjum,
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- montaż nawiewników okiennych higrosterowanych,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego,
- modernizacja instalacji grzewczej,
- roboty ogólnobudowlane,
- audyt energetyczny i dokumentacja techniczna.