WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów

[ 2016-12-15 ]

Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl


Wartość ogólna zadania: 91 725,66 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości: 77 966,00 zł

Opis zakresu projektu: Zadanie obejmowało:demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w wysokości 12,970 Mg oraz odbiór przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w wysokości 242,039 Mg.