WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

[ 2016-12-12 ]
,,Uczymy miłości do przyrody,
uczymy spostrzegać jej piękno,
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci,
by tego piękna nie niszczyły."
H. Zdzitowiecka


Dnia 24 listopada 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach gościliśmy pana leśniczego Mirosława Bednarka – sekretarza Nadleśnictwa Wieluń w ramach prowadzonego przez naszą szkołę projektu „Moja mała ojczyzna”- „Nasza Eko-pracownia 2016 ”.
Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego oraz pokazanie, w jaki sposób poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Uczniowie zostali poinformowani, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów. W trakcie spotkania Specjalista Służby Leśnej zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Opowiedział o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych, które tam obowiązują. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Uczniowie bardzo angażowali się w zajęcia, zadawali wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci. Nie obyło się również bez pamiątkowego zdjęcia z gościem.
Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu za owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Milena Caban