WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Numeracja porządzkowa nieruchomości

[ 2016-11-30 ]

Pątnów, dn. 28.11.2016 r.

 KURENDA

 W/S OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM  

 PORZĄDKOWYM NA POSESJI

Wójt Gminy Pątnów informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym lub w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) i podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Brak oznakowania budynku utrudnia lub wręcz uniemożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym usprawni interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych Straży Pożarnej czy też Policji. Duże numery porządkowe z wyraźną nazwą miejscowości ułatwią lokalizację danego budynku, co ma wpływ na nasze życie i bezpieczeństwo. Dodatkowo właściwe oznakowanie nieruchomości pomoże w pracy listonoszom, jak i kurierom dostarczającym listy i przesyłki, a także usprawni pracę firmom wywozowym odbierającym odpady komunalne.