WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, Kapania informacyjna

[ 2016-11-25 ]
Serdecznie zapraszamy
mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności - do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia, na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, Kapania informacyjna nt. głównych założeń LSR które odbędzie się dnia 30 Listopada 2016 r. o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków).
W programie:
- Omówienie zmian w rozporządzeniu NR 1570 wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 Sierpnia 2016
- Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
- Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów.
- Procedury naboru wniosków.
- Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów.
Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorami gminnymi lub z biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 28 listopada br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629.
Pliki do pobrania: