WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Uroczystość ślubowania uczniów klasy I szkoły podstawowej w Dzietrznikach

[ 2016-11-16 ]
Dnia 28 października 2016r. o godz. 9:45 w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów – rocznik 2009. W tym szczególnym dniu uczniom klasy I towarzyszyli rodzice, przedszkolaki oraz uczniowie szkoły podstawowej. Na uroczystość przybył również Wójt Gminy Pątnów - Pan Jacek Olczyk.
Mali bohaterowie uroczystości najpierw zostali serdecznie powitani w szkole przez starszych kolegów i koleżanki z klasy IV. Po czym zaprezentowali się w części artystycznej złożonej z  wierszy i piosenek, których nauczyli się w pierwszych miesiącach pobytu w szkole. Następnie odbył się egzamin teoretyczny i egzamin sprawności ruchowej. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą na temat Ojczyzny, symboli narodowych oraz umiejętnością bezpiecznego zachowania na drodze i właściwego zachowania nie tylko na lekcjach, a także na przerwach. Rozwiązywali również zagadki. Świetnie poradzili sobie z różnymi zadaniami oraz zaprezentowali wysoki poziom sprawności ruchowej.
Po zdanym egzaminie nastąpiła część oficjalna. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach. Potem były życzenia i wręczono im drobne upominki.
Przyjęcie uczniów klasy I do braci uczniowskiej zakończyło się wspólnym słodkim poczęstunkiem w klasie.
Galeria zdjęć: