WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

[ 2016-11-16 ]

11 listopada 2016 r. odbyły się w Dzietrznikach obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z poświęceniem Zbiorowej Mogiły Powstańców Styczniowych na cmentarzu rzymskokatolickim. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Tomasza Schabowicza. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, Przewodniczący Rady Gminy Maciej Nowak, Radni Rady Gminy Pątnów, Radna Rady Powiatu Wieluńskiego Alina Błach, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, przedstawiciele PSL, rodziny poległych i pomordowanych upamiętnionych na pomniku oraz mieszkańcy Dzietrznik i okolic. Po uroczystym poświęceniu pomnika w asyście członków Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” z Wielunia oraz harcerzy z Załęcza Małego, złożeniu kwiatów i zapalenia zniczy oraz okolicznościowych przemowach, uczestnicy udali się do Sołeckiego Centrum Kultury i Rekreacji w Dzietrznikach, gdzie odbyła się część artystyczna. Obecni mogli podziwiać wspaniały występ przygotowany przez dzieci i młodzież z ZSS w Dzietrznikach z pomocą nauczycieli: Alicji Stasiak, Jolanty Duszyńskiej oraz Karoliny Ślusarczyk. Był też czas na chwilę zadumy przy wierszu wyrecytowanym przez Panią Walerię Śmiechowską. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki”, przy akompaniamencie której odbyło się również wspólne śpiewanie pieśni legionowych. Uroczystość gromadząca stu kilkudziesięciu uczestników, kilkanaście pocztów sztandarowych, była pierwszą tego typu manifestacją patriotyczną w gminie Pątnów od bardzo wielu lat i zapewne na trwałe wpisze się w kalendarz wydarzeń.

Galeria zdjęć: