WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Spotkanie z twórczynią ludową Panią Edwardą Lach

[ 2015-04-13 ]
Edukacja o regionie stanowi ważne miejsce w kształtowaniu naszej świadomości i przynależności narodowej. W obecnych czasach kultura masowa powoduje, że młodzi ludzie nie znają historii regionu, w którym żyją – zanika odrębność kulturowa. Kultura masowa prowadzi do ujednolicenia poglądów i postaw, dlatego związek z własnym regionem jest sprawą istotną, a kształtowanie regionalizmu należy rozpoczynać od najmłodszych lat.
Dnia 30. 03. 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie odbyło się interesujące spotkanie pt.: „Obrzędy i tradycje wielkanocne”. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z tradycjami i obrzędami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi na naszym terenie. Gościem spotkania była Pani Edwarda Lach - ceniona twórczyni ludowa naszego regionu, instruktorka artystyczna Zespołu Folklorystycznego w Popowicach. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej ZSS im. St. Wł. Reymonta w Pątnowie. Pani Edwarda opowiedziała młodzieży o swoich zainteresowaniach i pasjach związanych z kultywowaniem tradycji, przybliżyła wszystkim tradycje i obrzędy wielkanocne naszego regionu. Uczniowie dowiedzieli się jak dawniej odbywały się przygotowania do świąt, z jakich materiałów były kiedyś wykonywane ozdoby i jaką odgrywały rolę w dawnych gospodarstwach domowych oraz w co dawniej się ubierano i jakie pieśni śpiewano. Podczas spotkania pani Edwarda przeprowadziła z uczniami rozmowę o tradycjach jakie zachowały się w ich rodzinnym środowisku. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do rozmowy dzieląc się swoimi informacjami i obserwacjami. Na podstawie tej rozmowy można wywnioskować, że niektóre zwyczaje są kontynuowane po dzień dzisiejszy. Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja wyrobów artystycznych wykonanych przez Panią Edwardę i omówienie przez twórczynię ludową różnorodnych sposobów zdobienia jajek, wykonywania palm, kolorowych wycinanek oraz kwiatów z bibuły.
Spotkanie dostarczyło uczestnikom wiele ciekawych informacji o naszym regionie, o tradycjach, zwyczajach i obrzędach, które zachowały się do czasów współczesnych i tych, które z biegiem lat nieuchronnie zaniknęły. Dzięki opowieściom pani Edwardy Lach mogliśmy poczuć siłę tradycji w prostych, powtarzalnych obrzędach i dowiedzieć się jak nasze rodzime tradycje budują tożsamość kulturową. Tym samym spotkanie uświadomiło nam jak żywe są wciąż pewne zwyczaje i obrzędy, jakie formy przybierają. Tradycja to źródło bezcennej wiedzy i wartości, oby żyła w naszej pamięci i była przekazywana następnemu pokoleniu.

Galeria zdjęć: