WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

PAMIĘTAMY…

[ 2016-11-15 ]
Za nami Wszystkich Świętych. Jest to szczególny dzień w tradycji polskiej, towarzyszy mu zaduma i refleksja nad przemijaniem, sensem życia. Myślimy o najbliższych, którzy odeszli, ale oddajemy hołd również tym, którzy walczyli o naszą wolność.
Na terenie kraju, w różnych miejscach, najczęściej tam, gdzie toczyły się walki, znajduje się wiele pojedynczych i zbiorowych mogił.
Uczniowie ZSS w Dzietrznikach, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zadbali o miejsca pamięci. W dzietrznickim lesie znajduje się Mogiła Powstańców ulokowana na pagórku. Oznaczona jest drewnianym krzyżem z dwiema kosami i polnym głazem z napisem: „Pamięci poległym w Powstaniu Styczniowym 1863 pod Kluskami. Oddali swoją krew za wolność ojczyzny”. Stanowi symboliczne miejsce pochówku poległych powstańców w bitwie pod Kluskami 22 kwietnia 1863 roku. Kilka dni przed Świętem Zmarłych uczniowie Gimnazjum uporządkowali to miejsce, zapalili znicze, złożyli kwiaty.
Również uczniowie kl. VI zadbali o miejsce pamięci, które znajduje się na miejscowym cmentarzu. Jest to Pomnik Poległych za Wiarę i Ojczyznę w latach 1863, 1914-20 i 1939-45, którzy walczyli o to, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju.
W szkole pielęgnuje się postawy patriotyczne, poszanowanie dla tradycji narodowej, a takie działania kształtują właściwą postawę młodzieży, uczą miłości i przywiązania do Ojczyzny.