WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

„Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty”

[ 2016-10-28 ]

„Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty”

Nasza Eko-pracownia - 2016

 powstała dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGWwww.zainwestujwekologie.pl

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

W ramach konkursu na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Nasza Eko-pracownia 2016 Publiczne Gimnazjum w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Głównym założeniem wykorzystania ekopracowni jest nauka poprzez działania uczniów i nowoczesne metody nauczania, które poszerzą oraz rozwiną zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi, uświadomią im współczesne problemy ochrony środowiska naturalnego, a także przybliżą sposoby jego ochrony na miarę XXI wieku. Dzięki prowadzonym w niej eksperymentom, rozbudzona zostanie także ich wrażliwość na piękno przyrody i wyjątkowość zachodzących w niej zjawisk.
 
WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 37269,76 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN to 28 540,44 zł  i środki własne 8728,32zł.
 
Projekt obejmuje zaplanowanie i utworzenie ekopracowni oraz wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne, aby móc zrealizować zadania opracowanego programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.
1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania "Nasza Eko-pracownia" obejmuje:
- interaktywny zestaw stacjonarny, głośniki, wizualizer, laptop, aparat fotograficzny,
- pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- wyposażenie pracowni (meble, gabloty, fototapety ścienne, rolety okienne i inne),
- rośliny doniczkowe,
- prace remontowe.
2. Zajęcia realizowane w oparciu o utworzoną ekopracownię odbywać się będą w grupach tematycznych w okresie od października 2015 do czerwca 2016:
- Woda dobro nas wszystkich.
- Lubię czysto – więc szanuję!
- Czysta woda zdrowia doda.
- Woda globalnie.
- Pijmy wodę na zdrowie!
- Woda nas uwodzi – z nurtem łódzkich rzek.
- Niebieska Planeta – jak chronić zasoby wodne Ziemi.
- Wypoczynek z głową.
- Festiwal nauki o wodzie.