WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

I Mistrzostwach Polski w halowej piłce nożnej Samorządowców

[ 2016-11-03 ]
                Stowarzyszenie „SPORT DLA WSZYSTKICH” organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup zawodowych i wiekowych. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom aktywnego wypoczynku i uczestnictwa w imprezach sportowych, zachęcamy i proponujemy Państwa pracownikom udział w I Mistrzostwach Polski  w halowej piłce nożnej Samorządowców zaplanowanych na 28-29.01.2017r. w Pabianicach.
                Serdecznie zachęcamy do udziału w sportowej zabawie, rozwijaniu i upowszechnianiu szeroko rozumianej kultury fizycznej, popularyzacji piłki nożnej w swoich środowiskach, wśród pracowników  i ich rodzin.
                Udział w Mistrzostwach mogą brać pracownicy reprezentujący Urzędy Marszałkowskie, Gmin, Miast i Starostw, radni tych jednostek oraz pracownicy zakładów pracy podległych samorządom (nie dotyczy pracowników oświaty- dla nich są oddzielne zawody) .
                 Wyciąg z regulaminu oraz listy startowe (w załączeniu) powinny być potwierdzone przez pracodawcę/pracodawców. Udział Pań w zespołach mile widziany. Termin zgłoszeń do 20 grudnia 2016 roku.
Wpisowe do turnieju w wysokości 1000,00 PLN od zespołu należy wpłacić na konto PKOBP SA 96 1020 1563 0000 5802 0123 4160 w nieprzekraczalnym terminie do  20 grudnia 2016 roku.
Zapewniamy Państwu:
- ubezpieczenie NNW dla uczestników w czasie zawodów, opiekę medyczną, obsługę sędziowską, puchary i dyplomy dla wszystkich zespołów, ciepły posiłek, bar kawowy i wspaniałą sportową zabawę.
Prosimy bardzo, aby powyższe informacje za Państwa pośrednictwem dotarły pilnie do wszystkich zainteresowanych osób na terenie działania Waszych Urzędów, za co serdecznie dziękujemy.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby zespołów z danego województwa mogą być przeprowadzone na jego terenie eliminacje wojewódzkie.


Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes Stowarzyszenia

mgr Piotr Kalisio

 

Dane adresowe:
Stowarzyszenie „SPORT DLA WSZYSTKICH”
22-100 Chełm
Al. 3 Maja 12A/12
e-mail: stowarzyszeniesportowe@onet.pl  ,   tel.602 671 378