WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

[ 2016-11-02 ]
Dnia 14 października 2016r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie.
Uczniowie klasy 1 najpierw zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne, jak również wykazali się znajomością zasad zachowania i postępowania obowiązujących w szkole.
W przepiękny sposób zilustrowali znajomość ruchu drogowego. Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowana postawa "Małego Polaka", znajomość symboli narodowych i wykazane umiłowanie naszej Ojczyzny i miejsca, w którym żyjemy.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez Panią Dyrektor Dorotę Hanas, Na pamiątkę tego wydarzenia Pani Dyrektor wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy.
W uroczystości uczestniczyła Pani Sekretarz Urzędu Gminy Pątnów Beata Marczak, która pogratulowała dzieciom i wychowawczyni wspaniałego występu, a następnie złożyła dzieciom życzenia w imieniu własnym i Pana Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka, który ufundował uczniom słowniczki ortograficzne i dyplomy.
Pierwszoklasiści otrzymali również podświetlany globus, który  podarowała im Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Mikołajczyk.
Serdeczne życzenia i prezenty dla pierwszoklasistów przygotowały 6-latki oraz uczniowie z klas II a, II b, III a i III b z wychowawczyniami.
Swoje pociechy obdarowali również rodzice.
Za wszystkie życzenia i prezenty uczniowie klasy I z wychowawczynią mgr Grażyną Garnczarek składają serdeczne podziękowania.
Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści z wychowawczynią i rodzicami wsadzili w szkolnym ogrodzie, dęba - jako swoje klasowe drzewko.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.