WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Narodowe Czytanie 2015 - "Lalka" Bolesława Prusa

 2015-09-11    
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa odbyło się 7 września 2015 r. o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie. Wydarzenie to odbyło się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie i Wójt Gminy Pątnów po raz pierwszy byli organizatorami tego ogólnopolskiego wydarzenia w naszej miejscowości. Pani Krystyna Smugowska – dyrektor GBP wprowadziła wszystkich zebranych w tematykę ogólnopolskiej akcji, odczytała list prezydenta RP, przywitała wszystkich przybyłych gości. Następnie Pani Katarzyna Fertała – bibliotekarz GBP przedstawiła informacje o Bolesławie Prusie, genezę powstania powieści „Lalka”, a także jej ekranizacji. Tegoroczną imprezę odczytaniem pierwszego rozdziału zainaugurował Pan Jacek Olczyk – Wójt Gminy Pątnów. Następne fragmenty czytali: Pani Bronisława Smugowska, uczennice gimnazjum (ZSS w Pątnowie) – Michalina Kamecka, Paulina Kaczmarek, Joanna Płociennik, Aleksandra Matusiak, Pani Beata Marczak – Sekretarz Gminy Pątnów, Pan Bogdan Krzak – instruktor Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki”, Nadia Zając – najmłodsza uczestniczka akcji, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Pątnowie, Pani Małgorzata Karcz – Przewodnicząca KGW w Pątnowie, Pan Maciej Nowak – Przewodniczący Rady Gminy, Natalia Pawlicka – uczennica kl. III gimnazjum (ZSS w Dzietrznikach), Patrycja Stochmiałek – uczennica kl. III LO w Wieluniu, Pan Teofil Graczyk, Ksiądz Leon Kołek. Piękna, dystyngowana i dumna Izabela Łęcka trzymająca żółtą parasolkę, wprowadzająca nas w klimat powieści, to uczennica gimnazjum (ZSS w Pątnowie) – Wiktoria Świat.
Narodowe Czytanie osłodziły uczestnikom muffinki, podarowane przez Pana Jacka Olczyka - Wójta Gminy Pątnów. Dyrekcji i polonistom (ZSS w Pątnowie) dziękujemy za zaangażowanie w przygotowaniu uczniów. Dziękujemy również za użyczenie części rekwizytów do wystroju scenografii Panu Ryszardowi Kabale. Wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie bardzo serdecznie dziękujemy.
Każdy z uczestników, który przyniósł ze sobą własny egzemplarz „Lalki” B. Prusa, otrzymał pamiątkową pieczęć z „Narodowego Czytania” otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Galeria zdjęć: