WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

,,Moja mała ojczyzna”-„Nasza Eko-pracownia 2016"

[ 2016-10-28 ]W naszej szkole powstała nowoczesna pracownia ekologiczna sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Nazwa zadania:

,,Moja mała ojczyzna”-„Nasza Eko-pracownia 2016"

Projekt zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Koszt projektu wyniósł około 33 955 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi to 28 803 co stanowi 84,83% całości wykonania zadania. Wkład własny wyniósł 5 152 złotych.

Pracownia przyrodniczo-ekologiczna powstała w pomieszczeniu o powierzchni 52,89m2. Wykonano jego modernizację, zainstalowano nowe oświetlenie, doprowadzono wodę i kanalizację, odnowiono ściany, zapewniono stały dostęp do Internetu. Sala została wyposażona w nowe szafy, gabloty, ławki i krzesła oraz biurko nauczycielskie. Zamontowano rolety, które są niezbędne podczas pracy ze środkami audiowizualnymi. Stara tradycyjna tablica została zastąpiona nowoczesną tablicą interaktywną. Zakupiono również tablicę obrotową sucho-magnetyczną. Odpowiedni nastrój zapewniła zamieszczona na bocznej ścianie fototapeta prezentująca fragment Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ze starym młynem w tle. W ramach dotacji zostało zakupionych wiele pomocy dydaktycznych, które służą uczniom podczas nauki w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej i zdrowotnej. Dzięki nowemu wyposażeniu zajęcia będą prowadzone w sposób nowoczesny, zachęcający do aktywnego udziału uczniów w procesie edukacji. Pracownia multimedialna spełni możliwość wirtualnych podróży po najciekawszych zakątkach naszego kraju i świata, zdecydowanie ułatwi przyswajanie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Eko-pracownia wykorzystywana jest zarówno podczas lekcji jak i popołudniowych zajęć prowadzonych w formie kół zainteresowań.