WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wizyta delegacji z Białorusi

[ 2016-09-28 ]
W dniu 21 września br. w Urzędzie Gminy Pątnów gościła delegacja „Słonimskiego Centrum Obywatelskiego” z Białorusi. Skład delegacji oprócz przedstawicieli SCO tworzyli: przedstawiciel organizacji pozarządowych „Perspektywa”, przedstawiciel „Towarzystwa języka białoruskiego”, przedstawiciel agencji regionalnego rozwoju „Kronon” oraz przedstawiciel spółdzielni „Dieriewianczica”. Celem wizyty delegacji było zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w gminie wiejskiej.
Białorusini szczególnie zainteresowani byli historią powstania ośrodka pomocy społecznej, historią pomocy społecznej w kraju, zadaniami, jakie realizuje ośrodek oraz kryteriami, które pozwalają korzystać z pomocy ośrodka osobom potrzebującym. Goście pytali o budżet gminy, zrealizowane i planowane inwestycje, możliwości pozyskiwania środków unijnych czy gospodarkę komunalną. Spotkanie to było dla gości ciekawą konfrontacją dwóch systemów gospodarczych, ale i problemów społeczno-politycznych, które dzielą Polskę i Białoruś.