WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Konsultacje społeczne

[ 2016-09-16 ]
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie oraz Wójt Gminy Pątnów zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Pątnów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej modernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie.
Konsultacje odbędą w formie zebrania mieszkańców gminy Pątnów w dniu 26 września 2016 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej im. Wincentego Witosa w Urzędzie Gminy Pątnów.
Jeżeli w zebraniu weźmie udział mniejsza niż 20% liczba mieszkańców gminy, drugie zebranie w tej sprawie odbędzie się 26 września 2016 r. o godz. 1730 również w sali konferencyjnej im. Wincentego Witosa w Urzędzie Gminy Pątnów.
Przeprowadzenie konsultacji jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytut Książki - Operatora Priorytetu 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.
Wniosek będzie dotyczył rozbudowy z przebudową i nadbudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego. Konsultacje mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie poszerzenia oferty gminnej biblioteki.
Pliki do pobrania: