WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Obelisk – Kamionka oddaje hołd poległym żołnierzom

[ 2016-09-09 ]
W dniu 2 września 2016 roku w miejscowości Kamionka przy obelisku na pobliskich łąkach, gdzie w czasie II Wojny Światowej polegli żołnierze Legii Akademickiej 36 Pułku Piechoty z Warszawy, został oddany hołd poległym żołnierzom w 77 rocznicę wybuchu wojny.
W uroczystościach udział wzięli: Wójt Gminy Pątnów p. Jacek Olczyk, sołtys wsi Kamionka p. Mieczysław Spich, proboszcz parafii Ruda ks. Bogdan Kijak, Radna p. Grażyna Błaszczak, poczty sztandarowe: z Gimnazjum im. W. Reymonta w Pątnowie oraz druhowie OSP z Kamionki, Grono Pedagogiczne z ww. szkoły, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionki oraz mieszkańcy wsi Kamionka.
Po krótkiej modlitwie w intencji poległych żołnierzy, którą odmówił ks. Bogdan Kijak, młodzież z Kółka Teatralnego z Kamionki przybliżyła nam losy żołnierzy w okresie wojennym, prezentując wiersze: Władysława Broniewskiego pt: „ Bagnet na broń” , Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt: „Elegia o …( chłopcu polskim )” oraz poetki regionalnej
p. Heleny Klim pt: „Pierwszego września”, „Samotna mogiła”, „Szedł żołnierz z wojny”. Po wystąpieniu młodzieży została zaśpiewana piosenka pt: „ Rozkwitały pąki białych róż”. Następnie zostały złożone kwiaty i znicze przy obelisku. Po chwili zadumy, głos zabrał p. Mieczysław Spich, a następnie p. Jacek Olczyk. Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”.

Galeria zdjęć: