WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wizyta Marszałka w Zespole Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie

[ 2016-09-09 ]
1 września 2016 r. w inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie wziął udział Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Jego obecność związana była m.in. z rozpoczęciem realizacji projektu ,,Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”, na który gmina pozyskała ponad 1 milion 380 tys. zł w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ.  
Marszałek wręczył pani dyrektor Dorocie Hanas pakiet sportowych piłek dla uczniów  z kolei trzem uczennicom szkoły podstawowej i gimnazjum za szczególne osiągnięcia w sporcie i nauce cenne prezenty. Gratulację otrzymali również samorządowcy za skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój edukacji w gminie.
Na uroczystości obecni byli ponadto przedstawiciele lokalnych władz: Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, przewodniczący Rady Gminy Maciej Nowak, radni z obwodu szkoły, komendant gminny OSP Grzegorz Pietrzyński oraz ks. Sławomir Kandziora. W trakcie uroczystości podziękowanie za pięcioletnią pracę na stanowisku dyrektora pani Agnieszce Maryniak-Stanek złożył Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców. Gratulacje ponadto złożono nowej pani dyrektor Dorocie Hanas oraz pani wicedyrektor – Marii Graczyk . Uczniom życzono z kolei sukcesów w nauce, a także w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz niegasnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=21726
http://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/pocz%C4%85tek-roku-szkolnego-w-p%C4%85tnowie?highlight=WyJwXHUwMTA1dG5vd2llIl0=