WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wizyta Marszałka w gminie Pątnów

[ 2016-08-25 ]

1 września 2016 roku w inauguracji roku szkolnego 2016/2017 weźmie udział Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Jest to związane z uczestnictwem uczniów Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w projekcie ,,Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” finansowanym ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.