WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

60-lecie OSP w Bieńcu

[ 2016-08-16 ]

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńcu w dn. 14 sierpnia 2016 r. świętowała 60-lecie jednostki. Otwarcia uroczystości dokonał dowódca druh Zenon Krzak składając meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wieluniu druhowi Andrzejowi Stępniowi. Następnie dokonano aktu dekoracji druha Tadeusza Gagatka medalem honorowym im. Bolesława Chomicza „W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej” przez Prezesa Oddziału Powiatowego OSP druha Andrzeja Stępnia, Komendanta Powiatowego brygadiera Waldemara Brząkałę, Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka, Członka Zarządu Wojewódzkiego OSP druha Grzegorza Pietrzyńskiego oraz Prezesa OSP w Bieńcu druha Wiesława Paluszczaka. Te same osoby uhonorowały pamiątkowymi dyplomami za długoletnie poświęcenie oraz wkład w rozwój jednostki druhów Bronisława Knetki, Leszka Patyka i Zenona Krzaka. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Andrzej Midek i Bogdan Kupiec, brązowe druhowie Marian Rogala, Wiesław Paluszczak, Ryszard Grzeżółkowski, Sebastian Wyrembak, Gabriel Grzeżułkowski, Mateusz Drab, Michał Drab, Mateusz Michnik, a odznakę Strażak Wzorowy wręczono druhom Rafałowi Koniecznemu i Kamilowi Jajczakowi. Następnie odczytano podziękowanie dla fundatorów gwoździ do drzewca przy sztandarze OSP w Bieńcu oraz odczytano kroniki dziejów jednostki.

Podsumowaniem jubileuszu były słowa podziękowania za służbę kierowane do wszystkich członków jednostek OSP przez druha Andrzeja Stępnia, brygadiera Waldemara Brząkałę, Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka oraz Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Chowisa w liście odczytanym przez druha Wiesława Paluszczaka. Wszyscy przemawiąjący zgodnie podkreślali wielką wagę zaangażowania społecznego druhów w funkcjonowanie ochotniczych jednostek, ich ofiarność w pełnionej służbie i poświęcenie dla społeczeństwa. Wielką niespodzianką dla druhów było podziękowanie w formie pieśni ludowej od koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńcu, które w sposób żartobliwy, ale pełen szacunku dla strażaków, oddały hołd ich długoletniemu wkładowi w pracę na rzecz OSP i całej miejscowości.

Galeria zdjęć: