WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

[ 2016-08-11 ]
Serdecznie zapraszamy

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności - do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia.
na
Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy
które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00
w Sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)

W programie:

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
Procedury naboru wniosków
Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów

Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorem gminnym (Anna Pakuła, Urząd Gminy Pątnów, tel. 043 886 52 20 wew. 20) lub z biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 16 sierpnia br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629