WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

[ 2016-08-11 ]
           Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest wzmocnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych.
         W ramach powyższego programu w roku 2016 dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł otrzymał Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach. Gmina zapewni wkład własny w wysokości 20 % kosztów zadania tj. 3.000,00zł.