WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

[ 2016-07-25 ]
Urząd Gminy Pątnów informuje, że w 2016 roku obowiązują następujące terminy składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym:
* w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016r. - należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 2016r.
* w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. - należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi 1,00 zł za l litr zakupionego oleju.
Limit roczny wynosi 86 litrów oleju na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1–30 kwietnia 2016r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1–31 października 2016r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- gotówką w kasie urzędu gminy, lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Pątnów (pokój nr 007) w godzinach pracy urzędu.
Pliki do pobrania: