WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Karta Dużej Rodziny

[ 2014-07-31 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuję, że od 16 czerwca br. wydaje wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. O „Kartę” ubiegać się mogą rodziny, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. „Karta” przyznawana jest każdemu członkowi rodziny bez względu na dochód.
„Karta Dużej Rodziny” przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Dzieciom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
„Karta Dużej Rodziny” wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
Wykaz zniżek przysługujących na podstawie „Karty Dużej Rodziny” zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać „Kartę”. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18 roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej „Karta” będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
Okres oczekiwania na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi do 30 dni.