WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

XV Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

[ 2016-07-11 ]
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XV Edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.
Program organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku (maturzyści lat ubiegłych, poprawiających maturę w 2016 będą zdyskwalifikowani). Kandydaci do stypendiów z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański z wyłączeniem mieszkańców miasta Wieluń),
- zamieszkujących na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
- muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1295zł lub 1480zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 zgodnie z ALGORYTMEM,
- zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie w programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,
- posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

UWAGA!!! Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu do 19 lipca 2016 do godz. 12.00 należy złożyć w Biurze Fundacji pl. Kazimierza Wielkiego 2 pok.201 98-300 Wieluń tel. 43 843 79 32, e-mail biuro@fundacja.wielun.pl (osobiście lub drogą pocztową) prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami. !!!! Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji organizacji lokalnej. Kandydat do stypendium spełniający warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia do godz. 16-tej. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o rekomendację Fundacji znajdują się poniżej.
Pliki do pobrania: