WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Pątnów rozdane

[ 2016-07-07 ]
24 czerwca 2016 roku, w dniu zakończenia roku szkolnego, 41 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Pątnów zostały po raz pierwszy wręczone stypendia naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Pątnów. Było to możliwe dzięki przyjętej w kwietniu przez Radę Gminy uchwały dzięki której Gmina ma możliwość wspierania najzdolniejszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Pątnów. Trzy dni później wręczono je także 8 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami gminy Pątnów. Prymusi mogli liczyć na nagrodę w wysokości 400 złotych oraz list gratulacyjny.
Żeby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,0, gimnazjalistę obowiązywała średnia z ocen 4,85 a ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 4,75. Wszyscy stypendyści musieli mieć ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą. Stypendystami zostali jednak również ci uczniowie, którzy są laureatami konkursów i zawodów organizowanych na szczeblu wojewódzkim. Najwyższą średnia z ocen 5,45 w szkołach podstawowych miały trzy uczennice z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, w gimnazjum najwyższą średnia z ocen 5,22 miała uczennica Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, natomiast stypendystą ponadgimnazjalnym z najwyższą średnią 5,19 była uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.
Liczymy, że o ile w tym roku dla jednych stypendium było miłą nagrodą, która pozwoliła rozpocząć wakacje z dobrym humorem, dla pozostałych wraz z nowym rokiem szkolnym będzie to motywacja do nauki i osiągania jak najlepszych wyników w olimpiadach naukowych, konkursach artystycznych czy zawodach sportowych. Za wszystkich obecnych i przyszłych stypendystów trzymamy kciuki.
http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=21003