WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Pątnów

[ 2016-06-21 ]
Na XVIII posiedzeniu Rady Gminy Pątnów Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi, Jackowi Olczykowi. Jest to efekt poprawiającej się kondycji finansowej gminy Pątnów, jak również coraz większych sukcesów na polu pozyskiwania środków zewnętrznych.