WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Starosta Wieluński i Wójt Gminy Pątnów zapraszają do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

[ 2015-12-16 ]
Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) informuje, że zgodnie z art. 8 ww. ustawy od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie gminy Pątnów dostępny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Pątnów – budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów;
nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00

Ponadto na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczną funkcjonowanie dwa kolejne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
2. Wieluń – budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń;
nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00

3. Łyskornia – budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała;
nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00 – 19:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni oraz adwokaci. Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.