WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

W zgodzie z naturą - Moja wymarzona ekopracownia

[ 2015-11-26 ]


,,W zgodzie z naturą- Moja wymarzona ekopracownia -2015” projekt zrealizowany w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Koszt całkowity projektu to 39 150,00 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło 37000,00 zł, co stanowiło 94,51% całości wykonania zadania.
Pracownia ekologiczna powstała w pomieszczeniu o powierzchnii 51m2. Wykonano jego modernizację, zainstalowano nowe oświetlenie, doprowadzono wodę i kanalizację, odnowiono ściany, zapewniono stały dostęp do Internetu. Sala została wyposażona w nowe szafy, ławki i krzesła oraz biurko nauczycielskie. Zamontowano rolety, które są niezbędne podczas pracy ze środkami audiowizualnymi. Stara tradycyjna tablica została zastąpiona nowoczesną tablicą interaktywną. Odpowiedni nastrój zapewniła zamieszczona na tylnej ścianie, sięgająca sufitu fototapeta prezentująca fragment lasu z naszej okolicy. W ramach dotacji zostało zakupionych wiele pomocy dydaktycznych, które służą uczniom podczas nauki w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej, chemicznej, geograficznej i zdrowotnej. Dzięki nowemu wyposażeniu uczniowie gimnazjum mogą przeprowadzać doświadczenia i eksperymentować, a zajęcia stały się bardziej atrakcyjne. Ekopracownia wykorzystywana jest zarówno podczas lekcji jak i popołudniowych zajęć prowadzonych w formie kół zainteresowań.
Prace związane z urządzaniem nowej sali trwały do 9 października 2015 r., natomiast oficjalne otwarcie ekopracowni z udziałem zaproszonych gości: Prezesa WFOŚiGW w Łodzi, pana Bohdana Cezarego Dzierżka, Wicewojewody, pana Jarosława Klimasa, Wójta Gminy Pątnów, pana Jacka Olczyka, Sekretarz Gminy Pątnów, pani Beaty Marczak, Przewodniczącego Rady Gminy, pana Macieja Nowaka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Anny Krzemińskiej nastąpiło 19 października 2015r.
Cieszymy się efektami wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Kiedos Bożena

Galeria zdjęć: