WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Opłata za zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

[ 2016-05-25 ]
Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 31 maja 2016 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2016 r.
Wpłat należy dokonywać w kasie lub na konto Urzędu Gminy Pątnów - nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020 z adnotacją, że jest to wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.