WAŻNY KOMUNIKAT
    Karta Dużej Rodziny     

Aktualności

O g ł o s z e n i e

[ 2014-03-03 ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie w okresie od marca do końca kwietnia 2014 r. prowadzi nabór do projektu systemowego „Bądź aktywny – tylko Ty możesz coś zmienić”. Projekt jest adresowany do osób korzystających z pomocy społecznej. Nabór do niniejszego projektu będzie prowadzony w oparciu o „Regulamin uczestnictwa w projekcie” stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pątnowie

 

Elżbieta Soforek