WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Miejska oczyszczalnia ścieków w Wieluniu

[ 2016-04-28 ]
8 kwietnia bieżącego roku młodzież uczestnicząca w kole chemiczno – ekologicznym z Publicznego Gimnazjum w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach wraz z opiekunem p. Mileną Caban w związku z Tygodniem Czystości Wód odwiedziła Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Wieluniu. Ten obiekt technologiczny wykorzystuje do oczyszczania ścieków metody mechaniczne oraz biologiczne. Do zadań Miejskiej Oczyszczalni Ścieków należy oczyszczanie ścieków komunalnych, a także odbiór ich wozem asenizacyjnym oraz unieszkodliwianie nieczystości płynnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenów nieskanalizowanych. Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym związanym z uzdatnianiem wody oraz z zasadami stosowanymi w redukcji zanieczyszczeń. Po oczyszczalni oprowadziła nas Pani Anna Knaga - technolog. Następnym punktem było przejście do laboratorium, gdzie laborant - Agnieszka Pyzalska przygotowała próbkę wody i pod naszą baczną obserwacją dokonywała pomiarów zawartości jonów amonowych, żelaza, azotanów i innych pierwiastków w badanej wodzie. Każdy odczytywał prawidłowy zakres danej substancji chemicznej z badanego związku. Oczywiście uczniowie nie pozostawali obojętni na podejmowane badania i sami zmierzyli temperaturę i wskaźnik pH. Mieli okazję zobaczyć dygestorium, czyli przeszkloną komorę przypominającą szafę zaopatrzoną w wentylator oraz miejsce, gdzie przechowuje się substancje trujące, które służą jako odczynniki do wyznaczenia poszczególnych związków chemicznych w pobieranej próbce wody.

 Milena Caban