WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

„Mamy tylko jedną Ziemię (...)"

[ 2016-04-28 ]
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.”
Florian Plit

22 kwietnia 2016 roku w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczestnicy koła chemicznego i ekologicznego wystąpili z przejmującym i wzruszającym przedstawieniem pt. „METAMORFOZA, czyli jak lekkoduch dojrzewa do rozważnych decyzji i działań”. Akcja spektaklu rozgrywała się w Sądzie Światowym w Dzietrznikach. W jego obradach wzięli udział : Sędzia, Obrońca, Prokurator, Oskarżony, Strażnik, Ziemia, Fotograf oraz Mama Oskarżonego. Cały sens apelu dotyczył zagrożeń, jakie płyną ze strony ludzi w kierunku naszej planety.
Celem występu było:
- uświadomienie znaczenia przyrody dla życia człowieka;
- popularyzacja literatury o tematyce przyrodniczej;
- kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem;
- uświadomienie roli, jaką uczniowie mogą odegrać w swoim środowisku;
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska;
- wykształcenie umiejętności prawidłowej segregacji odpadów.
Przedstawienie uświetniły wiersze o tematyce ekologicznej. Pomysłowe stroje, w których wystąpili uczniowie, wszystkim bardzo się podobały. Uczestnicy apelu byli pod wrażeniem plakatów wykonanych przez dzieci i młodzież naszej placówki.
Święto Ziemi powinno być każdego dnia, ponieważ my, Jej mieszkańcy, cały czas musimy o Niej pamiętać i wiedzieć, co jest dla Niej dobre, a co złe.
Ten ciekawy apel przygotowała pani Milena Caban wraz ze swymi uczniami z koła chemicznego oraz ekologicznego.