WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ

[ 2016-04-21 ]
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieluniu prowadzi nabór kandydatów do projektu OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ.
Projekt ma na celu pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych na szkoleniach i stażach.

Projekt skierowany jest do młodzieży:
• w wieku 18-24 lata
• nieaktywnej zawodowo, nieuczącej się
• także osób niepełnosprawnych

Oferujemy następujące formy wsparcia (grupowe lub indywidualne) :
• SZKOLENIA ZAWODOWE > DORADZTWO ZAWODOWE
• STAŻE ZAWODOWE > WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
• KURS PRAWA JAZDY KAT B > POŚREDNICTWO PRACY
• KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI > WARSZTATY KREOWANIA
• KURS JĘZYKOWY WIZERUNKU POŁĄCZONE
• PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY Z USŁUGĄ STYLISTY LUB O STANDARDZIE ‘ECDL START’

Gwarantujemy:
• stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe
• dofinansowanie do kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie
• ubezpieczenie NNW, zdrowotne na czas trwania projektu
• dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Planowany początek projektu MAJ 2016

Kontakt: Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2 tel.: 43 886 02 85
Z A P R A S Z A M Y