Zespół Załęczanie GBP w Pątnowie

Zespół „Załęczanie” działający początkowo jako żeński chór kościelny istnieje od 1982 r. a jego repertuar skupiał się na pieśniach kościelnych z elementami ludowymi. W 2009 r. nastąpił podział na nadal działający chór kościelny oraz Zespół Ludowy. Do zespołu dołączyły członkinie miejscowego KGW. Panie miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na wielu uroczystościach m. in. na dożynkach gminnych oraz powiatowych w Kamionce a w 2018 r. uświetniły wieczór podsumowujący grant sołecki „Załęczański zakątek – tworzenia więzi dobry początek”. Na dożynkach gminnych w 2009 r. zespół wygrał konkurs na najlepsze przyśpiewki ludowe. Na początku 2019 r. zespół przyjął w swoje szeregi aż 10 nowych członków i w składzie poszerzonym o męskie głosy oficjalnie występuje jako „Załęczanie”. Zespół można było usłyszeć na Wieczorze Sobótkowym czy dożynkach gminnych 18 sierpnia w miejscowości Kałuże oraz w czasie koncertu w wieluńskim Domu Seniora z okazji Święta Seniora i na Wieczorze Wigilijnym (22 grudnia). W czasie podsumowania grantu sołeckiego OPUS w Dzietrznikach zaprezentowane zostały liczne pieśni patriotyczne. „Załęczanie” dali się poznać szerszej publiczności w czasie Turnieju Sołectw w Szadku 1 września 2019 r., na którym odnieśli spory sukces zajmując 3. miejsce.

Od samego początku Zespół Ludowy prowadzi pan Jan Panek, który dzięki swojemu wykształceniu muzycznemu oraz niezwykłym umiejętnościom multiinstrumentalisty (gra na akordeonie, organach, trąbce i skrzypcach) przygotowuje zespół profesjonalne do każdego występu. Przy doborze repertuaru opiera się m. in. na „Śpiewniku wieluńskim” Marka Dery – cenionego muzyka, kompozytora, publicysty, znawcy i propagatora folkloru ziemi wieluńskiej. Konsultacji udziela pani Małgorzata Dziurowicz – Kaszuba – wielokrotnie nagradzany etnograf i znawca muzyki ludowej województwa łódzkiego.

Poza utworami ludowymi zespół chętnie wykonuje pieśni patriotyczne. Wkrótce zostanie zaprezentowana pieśń pt.: „Ojczyzna nasza”, do której muzykę i tekst napisał pan Jan Panek. „Załęczanie” mają w planach dalsze występy propagujące folklor lokalny i pieśni m. in. z Załęcza Wielkiego na uroczystościach regionalnych, imprezach środowiskowych a także na przeglądzie zespołów ludowych  w Kazimierzu Dolnym. Poprzez liczne wystąpienia na przeglądach artystycznych, lokalnych i regionalnych uroczystościach oraz na imprezach okolicznościowych, zamierza dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku, zapoznając je z bogatym dorobkiem pieśni ludowej z regionu wieluńskiego.

Zespół otrzymał dofinansowanie na zakup strojów ludowych zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. Zakup strojów ludowych dla regionalnego zespołu „Załęczanie” kultywującego i popularyzującego lokalne tradycje ziemi wieluńskiej w dziedzinie muzyki i śpiewu. Zakupiono 12 kompletów strojów damskich oraz 10 kompletów strojów męskich. Stroje nawiązują do tradycji ziemi wieluńskiej. Strój wieluński przypisany jest historycznie do leżącej pomiędzy Wartą i Prosną ziemi wieluńskiej, do której należy nasz rejon – gmina Pątnów.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów