Skontaktuj się z nami

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Znajdź nas

  Adres
  98-335 Pątnów, Pątnów 48
  Numer telefonu
  (43) 886 52 50
  Urząd otwarty
  Poniedziałek: 800-1600
  Wtorek-Piątek: 700-1500

  Wykaz numerów telefonów

  Sekretariat (43) 886 52 50 wew.19
  Wójt Gminy Pątnów (43) 886 52 50
  Sekretarz Gminy Pątnów, Zastępca Wójta Gminy Pątnów (43) 886 52 50 wew.25
  Skarbnik Gminy Pątnów (43) 886 52 50 wew.23

  Zgłaszanie awarii

  Bernard Drygała – Konserwator sieci wodociągowej +48 693 571 616
  Tomasz Maliński – Drogi, Bezdomne zwierzęta +48 785 220 930

  Referat Ogólny

  Iwona Napieraj – Sekretarz Gminy Pątnów (43) 886 52 50 wew.25
  Aldona Mirowska-Konieczna – Inspektor ds. Obsługi Rady, Gospodarki Mieniem Komunalnym (43) 886 52 50 wew.22
  Dorota Kula – Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych (43) 886 52 50 wew.18
  Beata Dudek-Smolnik – Inspektor ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności Gospodarczej (43) 886 52 50 wew.18
  Przemysław Wiśniewski – Podinspektor ds. Obsługi Informatycznej (43) 886 52 50 wew.11
  Jagoda Głąb – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (43) 886 52 50 wew.21
  Magdalena Więcław – Podinspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (43) 886 52 50 wew.21

  Referat Inwestycji i Rozwoju

  Arkadiusz Szecel – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju (43) 886 52 50 wew.20
  Karolina Galasińska (w.z. Justyna Mikołajczyk) – Podnspektor ds. Komunalnych, Rolnictwa i Leśnictwa (43) 886 52 50 wew.50
  Karolina Drab – Podinspektor ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami (43) 886 52 50 wew.50
  Bożena Pietrzak – Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa (43) 886 52 50 wew.15
  Dominik Mamzer – Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej (43) 886 52 50 wew.15
  Bernard Drygała – Konserwator sieci wodociągowej +48 693 571 616

  Referat Finansowy

  Aleksandra Kasprzak – Skarbnik Gminy Pątnów (43) 886 52 50 wew.23
  Magdalena Gmyrek – Inspektor ds. Płac i Ubezpieczeń (43) 886 52 50 wew.29
  Katarzyna Janicka – Inspektor ds. Księgowości Podatkowej (43) 886 52 50 wew.24
  Anna Pakuła – Inspektor ds. Podatków i Opłat (43) 886 52 50 wew.24
  Iwona Kalemba – Inspektor ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej Oświaty (43) 886 52 50 wew.27
  Dorota Biegańska – Inspektor ds. Obsługi Kadrowo-Księgowej Oświaty (43) 886 52 50 wew.27
  Danuta Mosiala – Podinspektor ds. Obsługi Kasy, Rozliczania Wody i Inwentaryzacji (43) 886 52 50 wew.13
  Ewa Psyka – Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku (43) 886 52 50 wew.29
  Monika Foryś (w.z. Mariola Błach) – Młodszy Referent ds. Księgowości Budżetowej (43) 886 52 50 wew.29  Telefon: 43 843 52 50
  Fax: 43 843 52 50
  Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów