Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr konta bankowego:

50 9256 0004 0075 8190 2000 0170Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów