Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – dostępny zdalnie

W Ośrodku Zdrowia w Pątnowie czynny jest punkt pomocy prawnej od 9:00 do 13:00 w każdą środę pod nr tel.: 43 843 79 44.
Porady prawne udzielane są dla:

  • osób najuboższych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osób młodych do 26 roku życia,
  • seniorów, kombatantów i weteranów,
  • posiadaczy Karty Dużej Rodziny
  • ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w Punkcie w Pątnowie, jednak w okresie epidemii konieczne jest umawianie się telefoniczne pod nr tel.: 43 843 79 44.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów