Punkt Konsultacyjny w Gminie Pątnów został przeniesiony do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

W punkcie konsultacyjnym w Pątnowie można bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa i terapeuty ds. uzależnień.

Dyżury pełnią:

Pan Tomasz Wnęk – terapeuta ds. uzależnień
Czwartek w godz. od 14.30 do 17.30

Pani Paulina Małolepsza – psycholog
Wtorek w godz. od 16.00 do 20.00

Uwaga: Od 5 kwietnia Punkt Konsultacyjny znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie, Pątnów 72.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów